Členská přihláška

Vybraná hodnota: 3
Odesláním této přihlášky se stávám členem Fit studio D, z. s. (dále též jen „FSD“), který je tímto mým mateřským klubem, kde budu trénovat, a který budu reprezentovat na závodech a soutěžích. Změna klubové příslušnosti je možná pouze s vědomím statutárního zástupce FSD. Beru na vědomí, že prostřednictvím FSD budu zaregistrován u Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a zavazuji se řídit jeho platným Registračním, Přestupním, Soutěžním řádem a jeho Stanovami. Souhlasím s podmínkami členství ve FSD, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.
PŘIHLÁŠKA